post

هر ۷ دقیقه یک ایرانی آلزایمر می گیرد

آنها فراموش شدگانی هستند که فراموش شده‌اند؛ زندگی برایشان سناریوی تلخی شده است که گاهی گم می شوند و گاهی گم می کنند. در لحظاتی حتی با خود هم غریبه می شوند و اسم خودشان را هم یادشان نمی آید. سخن از بیماری‌ای است که روز به روز شایع‌تر می شود و شاید نفر بعدی من یا شما باشیم. ادامه نوشته…