post

از برنج سفید و شکر سفید دوری کنید!

به گزارش طسا به نقل از تسنیم، محمد دریایی اظهار داشت: برنج قهوه ای را از ما گرفتند و برنج سفید را جایگزین کردند که عامل اصلی دیابت است، همچنین شکر قهوه‌ای و سرخ که ملین بود را از ما گرفتند و شکر سفید را جایگزین کردند که عامل پوکی استخوان است. سوسیس و کالباس را به بچه‌های ما دادند که دارای بنزوات سدیم گلوتامات و نیترات سدیم دارد، اینها همه سرطان زاست.

ادامه نوشته…