post

آب سرد قبل از غذا اشتها را کور می کند!

این نکته را باید کسانی که لاغر هستند و خواهان چاق شدن هستند بیشتر در نظر داشته باشند. با سرد شدن محیط معده فرد اشتهای خود را از دست می دهد و غذای کمتری را مصرف خواهد کرد. در طب سنتی برای افزایش وزن اصولی، تدبیر شده است که فرد فاصلۀ بین خوردن را زیاد کند و هر وعده را به میزان بیشتری مصرف کند. که این باعث افزایش جذب مادۀ غذایی خواهد شد.

ادامه نوشته…