post

طبیب در طب سنتی

جالب است بدانید که طبیب در طب سنتی اسلامی ایران تعریف خاص خودش را دارد که تا به حال نشنیده اید. منظور از طبیب شخصی که دارای شرایطی باشد و علاوه بر داشتن اصالت خانوادگی، باید ۱۰علم را یاد داشته باشد. این ده علم عبارتند از:

ادامه نوشته…

مجادله طبّی خواندنی امام صادق (ع) با یک طبیب هندی

ربیع حاجب می‌گوید: روزی طبیبی هندی در مجلس منصور کتاب طب می خواند، در حالی که امام صادق(ع) در آنجا حضور داشت. چون از قرائت مسائل طب فراغت یافت، به امام ششم (ع) گفت: دوست داری از دانش خود به تو بیاموزم؟ حضرت فرمود: «نه، زیرا آنچه من می دانم از دانش تو بهتر است.» طبیب پرسید: تو از طب چه می‌دانی؟ حضرت فرمود: «من حرارت را با سردی و سردی را با گرمی، رطوبت را با خشکی و خشکی را با رطوبت درمان می کنم و مسئله تندرستی را به خدا وا می‌گذارم و برای تندرستی دستور پیامبر(ص) را به کار می‌برم که فرمود: «شکم، خانه درد است و پرهیز، درمان هر دردی است و تن را به آنچه خوی گرفته، باید عادت داد.»

ادامه نوشته…