post

چی میشه که نمی تونیم از نوشابه دل بکنیم؟

در مقالۀ قبلی توضیح داده شد که ضرر اصلی نوشابه های گازدار در چیست و چرا نباید این مادۀ به اصطلاح غذایی را مصرف کنیم! اما در اینجا می خواهیم به شما بگوییم که چرا کسانی که نوشابه می خورند، پس از مدتی نیاز شدید به نوشیدن دوبارۀ نوشابه پیدا می کنند. اول به نظریه های طب مدرن اشاره می کنیم.

ادامه نوشته…

post

ضرر اصلی نوشابه های گازدار در چیست؟

همیشه در رسانه های مختلف به ما القا شده که ضرر اصلی نوشابه در قند آن است! گفته می شود در نوشابه مقدار ۱۰ قاشق شکر وجود دارد که باعث چاقی در افراد مختلف می شود. اما آیا این تمام ماجرا است؟ خیر!

ادامه نوشته…