post

مزاح فصل ها

همانطور که اشیاء و موجودات دارای مزاح هستند، فصل ها هم دارای مزاج هستند. این مزاج را با اصطلاح مزاجی که در بین عامۀ مردم در جریان است اشتباه نگیرید. منظور از مزاج در طب سنتی، طبیعتی است که به هر چیز اختصاص داده می شود تا بتوان با آن ماهیت و کیفیت آن را محک زد.

ادامه نوشته…