post

دم کردۀ داروهای گیاهی بهتر از جوشانده آن است

نتایج مطالعات نشان می دهد، زمانی که یک داروی گیاهی را دم می کنید، مواد موثرۀ آن در اثر حرارت به مایع منتقل می شود که زمانی که این حرارت در حالت جوشانده بیشتر می شود، ممکن است این مواد موثر از بین بروند.

ادامه نوشته…