post

تبلیغات خوب یا بد!

دیروز بود که با انتشار یک پست جدید، در آخرین بند آن کالای تجاری را هم معرفی می کرد. یکی از کاربران نظر گذاشته بودند که این کار جالبی نیست که با استناد به روایات و توصیه های مختلف، یک کالایی را معرفی کنیم! لازم دیدم که توضیحاتی راجع به این مساله خدمت شما بدهم.

اولاً باید عرض کنیم با توجه به هدف ما که قصد داشتیم تمامی محتویات تولیدی باشند، اما گاهی اوقات به دلیل ضیق وقت یا استفاده از محتوای مفیدی که دیگران تولید کردند، مجبور می شویم از مطالب دیگران هم در کنار مقالات خودمان استفاده کنیم که منبع آن را حتما ذکر خواهیم کرد. پس طبیعی است که در این حالت تا جایی که امکان دارد باید کمتر در متن اصلی نوشته دست برده شود. ادامه نوشته…